VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, S.R.O.

Dny otevřených dveří pro VOŠ se uskuteční po předchozí domluvě na telefonním čísle 604 809 492 ve dnech:

 • čtvrtek 24.2. - 12:00 - 15:00 hod.
 • středa 16.3. - 12:00 - 15:00 hod.
 • středa 20.4. - 12:00 - 15:00 hod.

Více informací o oboru ZDE

Obor  DIPLOMOVANÝ FARMACEUTICKÝ ASISTENT – denní forma


Podmínky pro přijímání ke vzdělání:

 • střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • splnění podmínek přijímacího řízení stanovených ředitelem školy (uchazeči musí splnit podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti, nekonají se přijímací zkoušky - nepíší se testy, probíhá ústní pohovor, neakceptujeme snížený stupeň hodnocení chování na SŠ; znalost cizího jazyka - na úrovni SŠ)
 • při nadlimitním počtu přihlášených uchazečů je rozhodující prospěch za poslední ročník střední školy a prospěch z maturitní zkoušky

Další specifické požadavky - podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče:

 • prokázání zdravotní způsobilosti (jako přílohu k přihlášce ke vzdělávání je nutno doložit potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání dle Nařízení vlády č. 367/2012 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, a to na zvláštním formuláři „Potvrzení o zdravotní způsobilosti DFA“, který je zveřejněn na internetových stránkách školy)
 • k posouzení zdravotního stavu uchazeče je příslušný registrující praktický lékař

Přihláška:

 • formulář „přihláška DFA denní“, termín podání přihlášky – k 1. kolu přijímacího řízení do konce měsíce května; ke 2. kolu (pokud bude vyhlášeno) do konce srpna

Termín přijímacího řízení:

 • přijímací řízení probíhá v 16. 6. 2022 (10:00 - 14:00) nebo INDIVIDUÁLNĚ po předchozí domluvě v termínu od 10. 6. do 29. 6.2022 (prosíme, domluvte si předem termín na studijním oddělení: sekretariat@farmeko.cz či telefonicky: 725 392 260)

Obor  DIPLOMOVANÝ FARMACEUTICKÝ ASISTENT – kombinovaná forma


Podmínky pro přijímání ke vzdělání:

 • střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • splnění podmínek přijímacího řízení stanovených ředitelem školy (uchazeči musí splnit podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti, nekonají se přijímací zkoušky-nepíší se testy, probíhá ústní pohovor; znalost cizího jazyka  - na úrovni SŠ)
 • při výběru zájemců o vzdělání se přihlíží především k datu, kdy škola obdrží závaznou přihlášku, dále k vystudovanému oboru na střední škole a zda je uchazeč/ka zaměstnán/a v lékárně
 • při přijímacím řízení předloží uchazeči originál nebo ověřenou kopii maturitního vysvědčení, potvrzení o zdravotní způsobilosti, občanský průkaz a jednu průkazkovou fotografii

Další specifické požadavky - podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče:

 • prokázání zdravotní způsobilosti (jako přílohu k přihlášce ke vzdělávání je nutno doložit potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání dle Nařízení vlády č. 367/2012 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, a to na zvláštním formuláři „Potvrzení o zdravotní způsobilosti DFA“, který je zveřejněn na internetových stránkách školy)
 • k posouzení zdravotního stavu uchazeče je příslušný registrující praktický lékař

Přihláška:

 • formulář „přihláška DFA kombi“, termín podání přihlášky – průběžně během celého roku (k 1. kolu do konce měsíce května; ke 2. kolu - pokud bude vyhlášeno - nejlépe do konce srpna)

Termín přijímacího řízení:

 • přijímací řízení probíhá v 17. 6. 2022 (9:00 - 16:00)nebo INDIVIDUÁLNĚ po předchozí domluvě v termínu od 10. 6. do 29. 6.2022 (prosíme, domluvte si předem termín na studijním oddělení: sekretariat@farmeko.cz či telefonicky: 725 392 260)

Cookies nám pomáhají k vaší spokojenosti

Soubory cookies nám pomáhají řídit obsah stránky tak, aby vyhovovaly vašim představám.

Více informací