VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, S.R.O.

Obor  LABORATORNÍ ASISTENT (53-43-M/01)

Podmínky pro přijímání ke vzdělání:

 • splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky
 • splnění kritérií přijetí

Kritéria přijetí: (Bližší informace budou zveřejněny nejpozději 31. 1. 2022.)

 • jednotná přijímací zkouška - CERMAT- ČJ, MAT v termínu 12.4.2022 (1.kolo) a 13.4.2022 (2.kolo). 
 • známky z předmětů přírodopis, chemie, český jazyk a cizí jazyk za 2. pol. 8. třídy a 1. pol. 9. třídy 
 • celkový průměr známek za 2. pol. 8. třídy a 1. pol. 9. třídy ZŠ; 
 • zájem o zvolený obor a školu (pokud naši školu - obor preferujete, vyplňte v přihlášce na 1. místě); přihlédnutí k účasti žáka v olympiádách, soutěžích a ostatních činnostech souvisejících se zvoleným oborem 
 • prokázání zdravotní způsobilosti (k přihlášce ke studiu je nutno doložit potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a výkonu povolání dle Nařízení vlády č. 367/2012 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, a to na zvláštním formuláři !!!
  Ke stažení zde: „Laboratorní asistent"
 • žáci se specifickou poruchou učení jsou zohledněni za podmínky doložení posudku pedagogicko-psychologické poradny !!! 

Další specifické požadavky - podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče
Při výběru oboru vzdělání nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící zejména:

 • prognosticky závažnými nemocemi horních končetin znemožňujícími jemnou motoriku a koordinaci pohybů,
 • přecitlivělostí na látky používané při konzervárenských pracích; týká se praktického vyučování a dále předpokladu, že kontakt s těmito látkami nelze při výkonu povolání vyloučit,
 • závažnými duševními nemocemi a poruchami chování.

Při stanovení zdravotní způsobilosti uchazeče o obor vzdělání laboratorní asistent je dále nutno přihlédnout ke kritériím vyplývajícím z vyhlášky č. 470/2004 Sb., kterou se stanoví seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují zdravotní způsobilost k výkonu povolání dalšího zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka.
Zdravotní omezení vždy závisí na specifických požadavcích zvoleného oboru nebo předpokládaného uplatnění. K posouzení zdravotního stavu uchazeče je kompetentní příslušný registrující praktický lékař.

Přihláška ke vzdělávání: nutno doručit do 1. 3. 2022; tiskopis si můžete si stáhnout v hlavní nabídce v části "KE STAŽENÍ" (lišta vlevo) nebo přihlášku obdržíte na ZŠ či si ji stáhnete na stránkách MŠMT. 

Termín přijímacího řízení: (Bude upřesněno)


Obor  ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM (78-42-M/04)

Podmínky pro přijímání ke vzdělání:

 • splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky
 • splnění kritérií přijetí

Kritéria přijetí: (Bližší informace budou zveřejněny nejpozději 31. 1. 2022.) 

 • jednotná přijímací zkouška - CERMAT- ČJ, MAT v termínu 12.4.2022 (1.kolo) a 13.4.2022 (2.kolo). 
 • známky z předmětů přírodopis, chemie, český jazyk a cizí jazyk za 1. pol. 8. třídy a 1. pol. 9. třídy 
 • celkový průměr známek za 2. pol. 8. třídy a 1. pol. 9. třídy ZŠ; 
 • zájem o zvolený obor a školu (pokud naši školu - obor preferujete, vyplňte v přihlášce na 1. místě); přihlédnutí k účasti žáka v olympiádách, soutěžích a ostatních činnostech souvisejících se zvoleným oborem
 • další specifické požadavky: podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče - obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků.

Přihláška ke vzdělávání: nutno doručit do 1. 3. 2022; tiskopis si můžete stáhnout v hlavní nabídce v části "KE STAŽENÍ" nebo přihlášku obdržíte na ZŠ či si ji stáhnete na stránkách MŠMT

Termín přijímacího řízení: (Bude upřesněno)

Cookies nám pomáhají k vaší spokojenosti

Soubory cookies nám pomáhají řídit obsah stránky tak, aby vyhovovaly vašim představám.

Více informací