VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, S.R.O.

Obor  LABORATORNÍ ASISTENT (53-43-M/01)

Podmínky pro přijímání ke vzdělání:

 • splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky
 • splnění kritérií přijetí
 • kritéria přijetí: pro přijetí ke vzdělávání jsou rozhodující:
  známky z předmětů přírodopis, chemie, český jazyk a cizí jazyk za 1. pol. 8. třídy a 1. pol. 9. třídy
  celkový průměr známek za 1. pol. 8. třídy a 1. pol. 9. třídy ZŠ;
  zájem o zvolený obor a školu (pokud naši školu - obor preferujete, vyplňte v přihlášce na 1. místě); přihlédnutí k účasti žáka v olympiádách, soutěžích a ostatních činnostech souvisejících se zvoleným oborem
 • v případě, že počet podaných přihlášek bude převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů, bude se konat přijímací zkouška - jednotná přijímací zkouška - CERMAT-ČJ, MAT v termínu 12. 4. + 13. 4. 2021. Pro potřeby přijímacího řízení na naší škole se budou započítávat pouze body z didaktického testu z českého jazyka. Bližší informace upravujeme, budou k 15. 1. 2021 zveřejněny ZDE.
 • prokázání zdravotní způsobilosti (k přihlášce ke studiu je nutno doložit potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a výkonu povolání dle Nařízení vlády č. 367/2012 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, a to na zvláštním formuláři !!!
  Ke stažení zde: „potvrzení o zdravotní způsobilosti LA
 • žáci se specifickou poruchou učení jsou zohledněni za podmínky doložení posudku pedagogicko-psychologické poradny !!! 

Další specifické požadavky - podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče
Při výběru oboru vzdělání nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící zejména:

 • prognosticky závažnými nemocemi horních končetin znemožňujícími jemnou motoriku a koordinaci pohybů,
 • přecitlivělostí na látky používané při konzervárenských pracích; týká se praktického vyučování a dále předpokladu, že kontakt s těmito látkami nelze při výkonu povolání vyloučit,
 • závažnými duševními nemocemi a poruchami chování.

Při stanovení zdravotní způsobilosti uchazeče o obor vzdělání laboratorní asistent je dále nutno přihlédnout ke kritériím vyplývajícím z vyhlášky č. 470/2004 Sb., kterou se stanoví seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují zdravotní způsobilost k výkonu povolání dalšího zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka.
Zdravotní omezení vždy závisí na specifických požadavcích zvoleného oboru nebo předpokládaného uplatnění. K posouzení zdravotního stavu uchazeče je kompetentní příslušný registrující praktický lékař.

Přihláška ke vzdělávání: nutno doručit do 1. 3. 2021; tiskopis si můžete si stáhnout v hlavní nabídce v části "KE STAŽENÍ" (lišta vlevo) nebo přihlášku obdržíte na ZŠ či si ji stáhnete na stránkách MŠMT. 

Termín přijímacího řízení: 12. 4. + 13. 4. 2021 (při nadlimitním počtu přihlášek se koná test z ČJ)


Obor  ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM (78-42-M/04)

Podmínky pro přijímání ke vzdělání:

 • splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky
 • splnění kritérií přijetí
 • kritéria přijetí: pro přijetí ke vzdělávání jsou rozhodující: 
  známky z předmětů přírodopis, chemie, český jazyk a cizí jazyk za 1. pol. 8. třídy a 1. pol. 9. třídy
  celkový průměr známek za 1. pol. 8. třídy a 1. pol. 9. třídy ZŠ;
  zájem o zvolený obor a školu (pokud naši školu - obor preferujete, vyplňte v přihlášce na 1. místě); přihlédnutí k účasti žáka v olympiádách, soutěžích a ostatních činnostech souvisejících se zvoleným oborem
 • v případě, že počet podaných přihlášek bude převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů, bude se konat přijímací zkouška - jednotná přijímací zkouška - CERMAT - ČJ, (MAT) v termínu 12. 4. + 13. 4. 2021. Bližší informace upravujeme, budou nejpozději k 15. 1. 2021 zveřejněny ZDE.
 • další specifické požadavky: podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče - obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků.

Přihláška ke vzdělávání: nutno doručit do 1. 3. 2021; tiskopis si můžete stáhnout v hlavní nabídce v části "KE STAŽENÍ" nebo přihlášku obdržíte na ZŠ či si ji stáhnete na stránkách MŠMT

Termín přijímacího řízení: 12. 4. + 13. 4. 2021 (při nadlimitním počtu přihlášek se koná test z ČJ)

Cookies nám pomáhají k vaší spokojenosti

Soubory cookies nám pomáhají řídit obsah stránky tak, aby vyhovovaly vašim představám.

Více informací