VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, S.R.O.
Právě se nacházíte: FARMEKO O škole Kosmetika

Rekvalifikační kurz kosmetiky je pořádán na základě akreditace MŠMT ČR pro zájemce z řad veřejnosti i pro studenty školy FARMEKO. !!! (Z důvodu nemoci hlavní vyučující - mistrové odborného vzdělávání - nebude v lednu 2019 kurz otevřen - děkujeme za pochopení).

Škola má s výukou kosmetiky více než dvacetiletou zkušenost. Výuka probíhá v učebně pro teoretickou výuku a v učebně kosmetické praxe, ve kterých je k dispozici veškeré potřebné moderní materiální vybavení.

Kurz opravňuje absolventky k samostatnému podnikání v oboru Kosmetické služby a k plnohodnotnému výkonu povolání kosmetičky, a to na úrovni stejnojmenného oboru SOŠ. Kurz je zakončen zkouškou, na základě které absolventky obdrží osvědčení s celostátní platností.

Protože škola spolupracuje s významnými kosmetickými firmami, mohou se absolventi při dostatečném zájmu po ukončení rekvalifikace zúčastňovat dalších speciálních kurzů zaměřených na nejnovější postupy v kosmetické péči.

Organizace výuky: zahájení - vždy začátkem ledna, ukončení - konec června; vyučovací dny – pátek, sobota, délka kurzu (300 vyučovacích hodin). Pokud požadujete další info, volejte 604 809 492.

Předměty učebního plánu: kosmetika (teorie + praxe), anatomie a fyziologie v kosmetice, dermatologie, kosmetická chemie a kosmetické přípravky, kosmeticky významné choroby kůže, endokrinologická problematika v kosmetice, psychologie a estetika, základy ekonomie, základy první pomoci, základy hygieny atd. 

Podmínky přijetí: věk 18 let, trestní bezúhonnost, výuční list či vysvědčení o maturitní zkoušce. Do kurzu v daném termínu bude automaticky zařazeno prvních 10 závazně přihlášených uchazečů. K novým požadavkům dle akreditace MŠMT patří ZDRAVOTNÍ PRŮKAZ, který musí zájemci o rekvalifikační kurz předložit před zahájením kurzu (vystaví praktický lékař). 

Pokud se rozhodnete pro absolvování kurzu, odešlete vyplněnou přihlášku na adresu školy. Přihláška do kurzu je k dispozici na internetových stránkách školy v části „Pro uchazeče - Přihlášky ke studiu“. Pozvánku na zahájení kurzu + další informace obdržíte písemně.

Další informace: kurzovné 12 800,- Kč zahrnuje teoretickou a praktickou výuku pod vedením plně kvalifikovaných odborných pedagogů, závěrečné profesní zkoušky, materiál k praktické části výuky, kopírování odborných materiálů a zapůjčení učebnic kosmetiky.

Kurzovné pro studenty školy FARMEKO (denního studia) - sleva.