VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, S.R.O.
Právě se nacházíte: FARMEKO O škole Kosmetika

Rekvalifikační kurz kosmetiky je pořádán na základě akreditace MŠMT ČR pro zájemce z řad veřejnosti i pro studenty školy FARMEKO. Kurz KOSMETIČKA nebude v lednu 2022 z provozních důvodů otevřen.  

Škola má s výukou kosmetiky více než dvacetiletou zkušenost. Výuka probíhá v učebně pro teoretickou výuku a v učebně kosmetické praxe, ve kterých je k dispozici veškeré potřebné moderní materiální vybavení.

Kurz opravňuje k plnohodnotnému výkonu povolání kosmetičky, a to na úrovni stejnojmenného oboru SOŠ. Disponujeme autorizací k PROFESNÍM ZKOUŠKÁM, kterými může být kurz zakončen. Úspěšné profesní zkoušky opravňují absolventy k okamžitému zcela samostatnému podnikání bez nutnosti garanta (vystavení živnostenského listu) v oboru KOSMETICKÉ SLUŽBY.

Protože škola spolupracuje s významnými kosmetickými firmami, mohou se absolventi při dostatečném zájmu po ukončení rekvalifikace zúčastňovat dalších speciálních kurzů zaměřených na nejnovější postupy v kosmetické péči.

Organizace výuky: zahájení - vždy začátkem ledna, ukončení - konec června; vyučovací dny – pátek, sobota, délka kurzu (300 vyučovacích hodin). Pokud požadujete další info, volejte 604 809 492.

Obsah kurzu: posuzování stavu pleti, poskytování poradenství v oblasti kosmetického ošetřování pleti, poskytování poradenství v oblasti dekorativní kosmetiky, vizážistiky a barevné typologie, provádění ruční kosmetické masáže obličeje, krku a dekoltu, provádění povrchového čištění pleti, provádění hloubkového čištění pleti, aplikace pleťových masek a zábalů, odstraňování chloupků, odbarvování chloupků, barvení řas a obočí, provádění denního a večerního líčení, vykonávání hygienicko - sanitární činnosti podle provozního řádu, objednávání přípravků, pracovního materiálu a pomůcek, základy dermatologie, kosmetické chemie, anatomie a fyziologie, hygieny, první pomoci, psychologie a estetiky, provádění vyúčtování služeb.

Podmínky přijetí: věk 18 let, trestní bezúhonnost, střední vzdělání v min. délce 2 let. Do kurzu v daném termínu bude automaticky zařazeno prvních 10 závazně přihlášených uchazečů. K dalším vstupním požadavkům dle akreditace MŠMT patří ZDRAVOTNÍ PRŮKAZ, který musí zájemci o rekvalifikační kurz předložit před zahájením kurzu (vystaví praktický lékař). 

Pokud se rozhodnete pro absolvování kurzu, odešlete vyplněnou přihlášku na adresu školy. Přihláška do kurzu je k dispozici na internetových stránkách školy v části „Pro uchazeče - Přihlášky ke studiu“. Pozvánku na zahájení kurzu + další informace obdržíte písemně.

Další informace: kurzovné včetně profesní zkoušky 15 800 Kč zahrnuje teoretickou a praktickou výuku pod vedením plně kvalifikovaných odborných pedagogů, závěrečné profesní zkoušky, materiál k praktické části výuky, kopírování odborných materiálů a zapůjčení učebnic kosmetiky; cena rekvalifikace bez profesní zkoušky 13 800 Kč.

Kurzovné pro studenty školy FARMEKO (denního studia) - sleva.

Cookies nám pomáhají k vaší spokojenosti

Soubory cookies nám pomáhají řídit obsah stránky tak, aby vyhovovaly vašim představám.

Více informací