VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, S.R.O.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ, OBORY ve šk. roce 18-19, DEN otevř. dveří

Vážení zájemci o studium na naší škole FARMEKO!

  • Ve školním roce 2018 - 19 budeme otevírat obor SOŠ - LABORATORNÍ ASISTENT (přijímáme 20 studentů) + obor SOŠ - EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (přijímáme 10 studentů); obor VOŠ - Diplomovaný farmaceutický asistent (přijímáme 15 studentů na denní formu a 35 studentů na kombinovanou formu). 
  • Přihlášku na SOŠ odevzdávejte nejpozději k 1. 3. 2018; přihlášku na VOŠ do 31. 5. Podrobnosti, kritéria přijetí a přihlášky najdete v části "PRO UCHAZEČE". 
  • PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA SOŠ SE KONAJÍ DNE 12. 4. 2018 (2. termín 16. 4. 2018)!!! Zápis na VOŠ se koná dne 14. 6. 2018 !!! (Přihlášení uchazeči obdrží včas písemnou pozvánku).
  • Nově připravovaný obor ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM musí projít schvalovacím řízením, sledujte aktuality, předpokládané otevření od září 2019.
  • DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - 10. 4.  - viz další aktualita