VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, S.R.O.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ na VOŠ - obor Dipl. farmaceutický asistent

  • DENNÍ FORMA  - v denní formě vzdělávání je kapacita po 1. kole přijímacího řízení naplněna; situace se může měnit, o uvolněných místech se informujte na tel.: 567 306 261; 725 392 260; 739 387 973
  • KOMBINOVANÁ FORMA - 8 volných míst

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ k doplnění kapacity vzdělání:

  • probíhá formou zápisu, (testy se nepíší); zájemcům o dodatečný zápis na VOŠ doporučujeme si domluvit schůzku předem na mob.: 725 392 260
  • s sebou přihlášku, potvrzení o zdravotní způsobilosti + maturitní vysvědčení (ověřenou kopii nebo originál) 
  • přihlášky na našich www v části KE STAŽENÍ
  • potvrzení o zdravotní způsobilosti k oboru DIPLOMOVANÝ FARMACEUTICKÝ ASISTENT nutné na zvláštním formuláři - k dispozici v části KE STAŽENÍ!!!
  • případné další "info" 567 306 261; 725 392 260; 604 809 492; 739 387 973