VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, S.R.O.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ na SŠ; na VOŠ

  • Přijímací řízení na SOŠ (obor 78-42-M/04 ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM; obor 53-43-M/01 LABORATORNÍ ASISTENT): se uskuteční 14. 4. (1. termín) nebo 15. 4. (2. termín) v 8.30 hod. = jednotná přijímací zkouška (testy z ČL + MAT)
  • Školní organizační přijímací řízení (zápis= předání rozhodnutí)  - dne 28. 4. ve 13.00 hod. 
  • Přihlášku je nutné podat do 1. března; na základě přihlášek budou rozeslány písemné pozvánky s podrobnými informacemi (formulář přihlášky si můžete stáhnout v části KE STAŽENÍ )
  • Sledujte také informace na našich www v části "PRO UCHAZEČE - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ SOŠ"
  • Potvrzení o zdravotní způsobilosti k oboru LABORATORNÍ ASISTENT je nutné přiložit k přihlášce na zvláštním formuláři - k dispozici v části KE STAŽENÍ. Další info na: 604 809 492


  • Přihlášky na VOŠ  - k 1. kolu přijímacího řízení nutno odevzdat do 31. 5. 2020! 
  • další informace v části PRO UCHAZEČE
  • Přijímací řízení - organizační formou - 11. 6. 2020 v 10.00 (denní studium) a ve 13.00 (kombinované studium)
  • Přihlášky v části KE STAŽENÍ.
  • Potvrzení o zdravotní způsobilosti k oboru DIPLOMOVANÝ FARMACEUTICKÝ ASISTENT nutné přiložit k přihlášce na zvláštním formuláři - k dispozici v části KE STAŽENÍ!!!