VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, S.R.O.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ na VOŠ - obor Dipl. farmaceutický asistent

Přijímací řízení na VOŠ - obor DIPLOMOVANÝ FARMACEUTICKÝ ASISTENT:

- v denní formě vzdělávání je kapacita po 1. kole přijímacího řízení naplněna; o případně uvolněných místech budeme informovat

- 2. kolo k doplnění kapacity kombinované formy vzdělávání:

  • probíhá formou zápisu, (testy se nepíší)  
  • v období do konce června - termín si individuálně domluvíte (mail: sekretariat@farmeko.cz či mob.: 725 392 260) 
  • v období hlavních prázdnin - termíny možného přijímacího řízení budou včas zveřejněny
  • přihlášku, potvrzení o zdravotní způsobilosti + maturitní vysvědčení (ověřenou kopii nebo originál) je možno přivést s sebou
  • případné další "info" 567 306 261; 725 392 260; 604 809 492; 739 387 973
  • přihlášky na našich www v části KE STAŽENÍ
  • potvrzení o zdravotní způsobilosti k oboru DIPLOMOVANÝ FARMACEUTICKÝ ASISTENT nutné na zvláštním formuláři - k dispozici v části KE STAŽENÍ!!!