VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, S.R.O.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ na SŠ; na VOŠ

  • PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ na SOŠ - pro obor ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM (78-42-M/04) a pro obor LABORATORNÍ ASISTENT (53-43-M/01):  12. 4. nebo 15. 4. =jednotná přijímací zkouška v 8. 30 hod. ("státní přijímačky" - testy z ČJ + MAT).  
  • Školní organizační přijímací řízení = předání rozhodnutí  - dne 29. 4. ve 13.00 hod. 
  • PŘIHLÁŠENÝM UCHAZEČŮM byly dne 21. 3. poštou ODESLÁNY písemné POZVÁNKY s podrobnými informacemi
  • Sledujte také informace na našich www v části "PRO UCHAZEČE - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ SOŠ"
  • Potvrzení o zdravotní způsobilosti k oboru LABORATORNÍ ASISTENT nutné na zvláštním formuláři - k dispozici v části KE STAŽENÍ; (pokud jste dosud nedodali, doručte osobně v den přijímacího řízení - info: 567 306 261; 739 387 973).

  • Přihlášky na VOŠ  - k 1. kolu přijímacího řízení nutno odevzdat do 31. 5. 2019!!! (Přijímací řízení - organizační formou - 13. 6.)
  • Přihlášky v části KE STAŽENÍ.
  • Potvrzení o zdravotní způsobilosti k oboru DIPLOMOVANÝ FARMACEUTICKÝ ASISTENT nutné na zvláštním formuláři - k dispozici v části KE STAŽENÍ!!!