VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, S.R.O.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ na SŠ; na VOŠ

Vážení zájemci o studium na naší škole FARMEKO! 

  • SŠ: DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NEVYHLAŠUJEME, KAPACITA SŠ NAPLNĚNA. Děkujeme za pochopení.

  • VOŠ: Zápis na VOŠ se koná dne 14. 6. 2018 !!! Přihlášky je nutno odeslat do konce května. (Přihlášení uchazeči obdrží včas písemnou pozvánku). Ve šk. roce otevíráme obor DIPLOMOVANÝ FARMACEUTICKÝ ASISTENT v denní formě studia (přijímáme 15 studentů) i v kombinované formě studia (přijímáme 35 studentů). Další info + přihlášky v části PRO UCHAZEČE a v části FARMACIE.
  • DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - v letošním šk. roce - již pouze individuálně - dohodněte si termín dle Vašeho času na 604 809 492).