VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, S.R.O.

POSLEDNÍ MOŽNOST NÁSTUPU na VOŠ - obor Dipl. farmaceutický a

Přijímací řízení

  • probíhá formou zápisu; zájemcům o dodatečný zápis na VOŠ doporučujeme si domluvit schůzku předem na mob.: 725 392 260
  • s sebou přihlášku, potvrzení o zdravotní způsobilosti + maturitní vysvědčení (ověřenou kopii nebo originál) 
  • přihlášky na našich www v části KE STAŽENÍ
  • potvrzení o zdravotní způsobilosti k oboru DIPLOMOVANÝ FARMACEUTICKÝ ASISTENT nutné na zvláštním formuláři - k dispozici v části KE STAŽENÍ!!!
  • případné další "info" 567 306 261; 725 392 260; 604 809 492; 739 387 973