VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, S.R.O.

EXCELENCE STŘ. ŠKOL, Výroční zpráva o škole

Škola FARMEKO byla opět zařazena do prestižního rozvojového programu MŠMT "EXCELENCE STŘEDNÍCH ŠKOL" !!! Program MŠMT podporuje školy (pedagogy) pečujících nad rámec svých pracovních povinností o nadané studenty, kteří dosahují vynikajících výsledků v olympiádách, středoškolské odborné činnosti a dalších vědomostních soutěžích.

Ve škole FARMEKO organizujeme spoustu aktivit - exkurzí, besed, zapojujeme se do soutěží, olympiád. Přehled naší činnosti v uplynulém školním roce najdete uceleně ve Výroční zprávě o činnosti školy (17-18) v části ke stažení (levá lišta).