VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, S.R.O.

(23.3.) INFORMACE PRO STUDENTY A RODIČE NEZLETILÝCH ŽÁKŮ

Vážení studenti, vážení rodiče,
vzhledem k mimořádné situaci byla na zasedání pedagogické rady dne 16. 3.  stanovena tato opatření:

 • studenti SOŠ a denní formy VOŠ jsou povinni denně sledovat online systém správy školní agendy Bakaláři (dále jen „Bakaláři“)
 • pokyny jsou pravidelně zasílány od 17. 3. 
 • jednotliví vyučující budou krátce informovat o zadané domácí práci, podkladech a zdrojích pro samostudium v Bakalářích v části DOMÁCÍ ÚKOLY (zde budete přesně popsáno, kde je uložen materiál pro Vaše vzdělávání)
 • materiály budou ukládány v Bakalářích (část Komens nebo část Dokumenty), dále do vnitřní části našich www (část STUDIJNÍ PODPORA); studenti denní formy VOŠ mohou obdržet materiál i prostřednictvím společné (třídní-skupinové) mailové adresy
 • upřednostňujte práci u vašich stolních PC nebo notebooků před prací na mobilních zařízeních
 • informace k maturitám a absolutoriím zatím nemůžeme upřesnit, budeme pracovat na základě pokynů z MŠMT
 • informace pro studenty VOŠ v kombinované formě vzdělávání  - informace Vám budeme zasílat prostřednictvím společných (třídních – skupinových) mailů; pracujeme na vytváření možných modelů řešení situace, pokud to situace dovolí, budou náhradní kontaktní hodiny zaměřeny především na praktická cvičení; informace týkající se absolutorií budeme zveřejňovat postupně na základě pokynů z MŠMT
 • informace k rekvalifikačnímu kurzu kosmetiky -  výuka v kurzu bude v následujících týdnech probíhat v režimu samostudia teoretických znalostí (příprava na písemnou a ústní část zkoušky); výuka praktických dovedností bude probíhat v intenzivním režimu, jakmile to situace související s epidemií dovolí; o dalším postupu (náhradě výuky) Vás zatím bohužel nemůžeme blíže informovat; týdenní výukový materiál Vám budeme zasílat mailem vždy nejpozději v pátek
 • jazykový a poznávací pobyt v Irsku se v plánovaném dubnovém termínu neuskuteční, další informace budou zveřejněny, až budou známé 
 • všechny interní pedagogy můžete telefonicky kontaktovat denně mezi 8.30 – 11.30; v dalších hodinách prostřednictvím mailu či Bakalářů
 • pokud někdo ztratil či zapomněl přístupové údaje do Bakalářů či do vnitřní části našich www, kontaktujte ředitelství - Mgr. Obrdlíka
 • všechny další informace týkající se termínů zkoušek VOŠ, přijímacích zkoušek, maturit, absolutorií atd. budeme dle pokynů MŠMT postupně zveřejňovat
 • VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÉ SITUACI APELUJEME NA VAŠI ZODPOVĚDNOST
 • SOUČASNÁ SITUACE BUDE VELMI NÁROČNÁ JAK NA NEZVYKLOU PŘÍPRAVU PRO UČITELE, TAK I PRO VÁS PŘI PRÁCI SE SAMOSTUDIEM
 • STUDENTŮM DENNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ DOPORUČUJEME ZACHOVAT „ŠKOLNÍ REŽIM“ A PLNIT ÚKOLY PRŮBĚŽNĚ KAŽDÝ DEN do těch předmětů, které jsou daný den v běžném rozvrhu
 • PŘEJEME VŠEM PŘEDEVŠÍM MNOHO ZDRAVÍ, KLIDU A TRPĚLIVOSTI!

D. Klofáčová